Exekuční řád

Exekuční řád (ve zkratce e. ř., ex. ř., EŘ nebo ExŘ) je zkrácený název zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů.

Exekuční řád upravuje pravomoci soudních exekutorů a způsoby provádění exekucí (srážkami ze mzdy/příjmu; přikázáním pohledávky; prodejem movitých věcí a nemovitostí/podniku; uspokojení práv na nepeněžité plnění). Exekutor je státem pověřená fyzická osoba provádějící nucený výkon exekučních titulů za úplatu. Při výkonu má postavení veřejného činitele. Samosprávným orgánem exekutorů je Exekutorská komora ČR. Státní dohled vykonává ministerstvo spravedlnosti, jehož ministr exekutory jmenuje a odvolává.

Další informace o exekučním řádu: cs.wikipedia.org/wiki/Exekuční-řád

Doména ExekucniRad.cz je v této chvíli na prodej.

Kontakt na webmastera: about.me/petrzidek.

Systematika zákona

Celý zákon se člení na dvacet částí, první část, samotný exekuční řád, se dále člení na čtrnáct hlav:

Zákon také obsahuje dvě přílohy, jedna obsahuje vzor otisku razítka a pečetidla soudního exekutora a druhá vzor označení jeho úřadu.

Úplné aktuální znění exekučního řádu připravuji.